Skip to content

Przydatne Informacje 

Linki i adresy instytucji wspierających Polski Biznes za granicą

Najważniejsze organizacje wspierające biznes za granicą

 
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
ul. Zielna 37 (entrance C), 00-108 Warszawa
 
Czesko-Polska Izba Handlowa
Francusko-Polska Izba Gospodarcza
Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
www.ccifp.pl
 
Polish Business Link - Wielka Brytania
116 Pall Mall London
 www.pblink.co.uk
 
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
www.ahk.pl
 
Rumuńsko-Polska Izba Handlowa
ul. Piękna 24/26A, Warsaw 00-549, Poland
www.prbcc.pl